Jag fick en begäran om att verifiera en okänd enhet